“AKP, demokratik bir akılla Anayasa yapamaz”

kemal_bulbul_psakd“Mevcut Anayasa devletin resmi inkarcı mantığını sistematize eden bir anayasa.  Varları yok sayan, yokları var sayan, varlara farklı bir kimlik oluşturmaya çalışan, ırkçı ve inkarcı bir Anayasa” diyen Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Kemal Bülbül, arkasından ekliyor:  “Bugüne kadar yapılan Anayasa’ların hiçbir tanesinde farklı toplumsal gruplar tartışmaya katılmamış,  Anayasalar  ya askerler  ya da asker kafalı sivil bürokratlar tarafından yapılmış ve Türk İslamcılığı esas almıştır.”
Bülbül’ün öne çıkardığı bazı başlıklar şöyle:

TBMM’nin mevcut bileşeni, farklı osa da bu meclis Anayasa  yapmaya muktedir bir meclis değildir. Bir bu meclis 12 Eylül Anayasası ve yüzde 10 barajı ile oluşmuştur.

Her şeye nüfus etmiş Türk-İslamcı bir yaklaşımdan ortaya çıkan bir Anayasa beni tarif etmiyor. Benim inancımı, dinimi, kendi kültürümü tarif etmiyor. Böyle olunca Anayasa yapmak da sorunları tek başına çözmez. Zihniyet değişmeden, toplumsal algı değişmeden,  farklılıkları kabul etmeden her şey kağıt üzerinde kalır. Başbakan’ın nefret suçu işleyen açıklamaları devam ediyor…
Bir kimlik başka kimliklere, bir kimlik toplumun tümüne hakim kılınmamalı. Anayasa kimlikler karşısında nötr olmalı. Hiçbir kimlik övgüsü ya da yergisi yapılmalıdır. Sadece çok kimlikli, çok kültürlü Türkiye tarifi yapılmalıdır. Gerisi örneğin Cemevlerinin Alevilerin ibadethanesi olduğu yasalarla düzenlenmelidir. Bizim Anayasa’da Alevilikten söz edilsin diye bir talebimiz yok.  Bu doğruda olmaz. Laik, demokratik Cumhuriyeti savunan bizler bu durumda baltayı kendi ayağımıza vurmuş oluruz.
Diğer yandan, hegomanik egemen güçler yeni yüzyılı planlıyorlar. Örneğin geçen yüzyılın temel kavramı ulus devletti. Şimdi yeni yüzyılın ihtiyaçları farklı. Hegomonik güçler bu ara Türkiye’de AKP’yi kendilerine paydaş seçtiler.  Onların paydaşlığı siyasal İslam enjekte edilmiş Neo Liberalizm’dir. Dolayıslayla AKP yeni yüzyılı planlarken, kimliklerin, kültürlerin inkar edildiği ama edilmiyormuş gibi yapıldığı bir hokkabazlıkla bu işi kurtarmaya çalışıyor. AKP’nin Kürt kimliğiyle, Alevi kimliğiyle sorunu var. Bu sorunları AKP bu akılla aşamaz. Dolayısıyla AKP, son 10 yılda Kürt, Alevi, Ekonomi, futbol, özelleştirme hangi konuya dokunduysa kördüğüm oldu, içinden çıkılmaz hale getirdi. Çünkü, AKP sorunları çözmede bir yöntem sorunu var. Bir, hegomonik egemen bakış tarzı var. İki, demokratik algı  sorunu var. Efendi köle  ilişkisi üzerinden kurulmuş bir bakışı var. Bunlar değişmeden buradan yeni bir Anayasa çıkmaz!

YURT Gazetesi / 18 Mayıs 2012

EN SON EKLENENLER