“Anayasa çok kültürlü olmalı”

Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Genel Başkanı Selahattin Özel, Yurt Gazetesi’ne yaptığı açıklamada; Türkiye’nin kesinlikle yeni bir Anayasa’ya ihtiyacı olduğunu, ancak siyasal ortamın Başbakan ve mevcut iktidar tarafından bu kadar gerildiği bir ortamda zor göründüğünü söyledi. Yeni Anayasa’nın hazırlık sürecinde rol almak isteyen Alevilerin, bu amaçla geniş katılımlı bir de konferans düzenlediklerini belirten Özel, görüşlerini şu başlıklar altında topladı:
 
İNSAN MERKEZLİ OLMALI
“Tartışmaya açılan ‘yeni Anayasa’nın gerçekten ‘yeni’ ve ‘demokratik’  olabilmesi, ancak tartışmalara en geniş kesimlerin katılabileceği, temsil edileceği yalnızca bu süreçle ilgili ve yeni Anayasa’nın kabulü ile görev süresi bitecek bir ‘Anayasa Meclisi’ ile olanaklıdır. Yeni Anayasa, bireysel ve kolektif hak ve özgürlüklerinin önündeki yasal ve fiili bütün engelleri kaldıran, toplumun bütün farklı kesimleri arasında diyalogların gelişmesine imkân sağlayan, vatandaşların evrensel temel hak ve özgürlüklerini koruyan, insanı merkeze alan bir çerçeve metin olmalıdır.”
 
DİYANET ANAYASAL BİR KURUM OLMAMALI
“Yeni Anayasa, ‘Anayasal vatandaşlık’ kavramını öne çıkartarak, kültürel çoğulculuğu bir zenginlik olarak algılamalı, farklı kimlik ve kültürlerin barış içinde eşit yurttaş olarak yaşamasını kolaylaştırıcı olmalı,  farklılıklarla birlikte barış içinde bir yaşamı açıkça teşvik etmeli ve güvence altına almalıdır. Yeni Anayasa, bir tek kimliği veya inancı öne çıkaran, buna vurgu yapan tekçi anlayışlar yerine çok kültürlülüğü ve çok inançlılığı kabul eden, Alevilik dahil hiçbir inancın yada kimliğin isim olarak telaffuz edilmediği bir Anayasa olmalıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nı Anayasal bir kurum olmaktan çıkartıldığı gibi, zorunlu din dersi gibi ilkel yaklaşımların inanç özgürlüğü kapsamında adı bile edilmemelidir.”
 
ETNİK AYRIMCILIKLAR CEZALANDIRILMALI 
Din, dil ve ırk eksenli olarak ortaya çıkan nefret suçlarına karşı cezai yaptırımların hayat bulabilmesi için de Anayasa buna uygun bir anlayış ile yazılmalıdır. Emeğin hakkını koruması gereken yeni Anayasa, vatandaşların eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve barınma hakları gibi temel hakları güvence altına da almalıdır. Laik ve demokratik eksenli hazırlanacak bir Anayasa doğal olarak Alevilerin de, diğer inançların da ihtiyacına cevap verecektir.”
 
YURT Gazetesi / 18 Mayıs 2012

EN SON EKLENENLER