ABF: “Biz Aleviler, savaş ve gözyaşı istemiyoruz”

SAVAŞA HAYIR!
SURİYE’DEN ELİNİ ÇEK! ÜLKENE BAK!
İNANÇLARA EŞİTLİK, HALKLARA ÖZGÜRLÜK!

Zulmün efendileri; 20.yüzyılda “1. ve 2.Dünya Savaşı” ile dünyayı paylaştılar. Şimdi yeniden paylaşmak istiyorlar.
Zulmün efendileri; “Komünizm tehlikesine karşı Yeşil kuşak projesi” ile Ortadoğu’ya egemen oldular.
Zulmün efendileri; daha düne kadar Arap ülkeleri ve Ortadoğu’daki iktidarla can ciğerdiler.
Zulmün efendileri; bugün “Ortadoğu’ya demokrasi getirmek” iddiasıyla Ortadoğu’ya girip kan dökmeye, can almaya devam ediyorlar.
Zulmün efendileri; “Eskimiş Firavunları, Muaviyeleri ve Nemrutları yenilemek istiyorlar. Ezilen, yoksul halkların demokrasi, eşitlik, özgürlük, adalet özlemlerini ve yerel iktidarlara karşı birikmiş tepkilerini kullanarak sömürülerini sürdürmek istiyorlar.
Zulmün efendileri; zulmettikçe yoksulluk, acı, gözyaşı dinmek bilmiyor! Ezilen yoksul halklar büyük bedeller öderken efendiler insan kanı üzerinden tatlı bir hayat yaşıyorlar.
Zulmün efendileri; AKP’yi ve onun “ileri demokrasisini” örnek olarak gösteriyorlar. Türkiye’yi sorunun odak noktasına yerleştiriyorlar. “İyi ve dindar çocuklar” onların egemenlik alanı oldu.
Zulmün efendileri ve ortağı AKP; Siyasal İslam, Siyasal Hıristiyanlık, Siyasal Yahudilik ile 21.Yüzyılı planlıyor. AKP gibi Aleviliği ve Alevilerin varlığını kabul etmiyorlar.
AKP; “İleri Demokrasi” diyerek binlerce siyasetçi, belediye başkanı, meclis üyesi, kadın, genç, bilim insanı, gazeteci, hukukçu demeden sürek avı ile toplayarak hepsini hapishanelere doldurdu.
Zulmün efendileri ve ortağı AKP; “Bir gece ansızın” Uludere’de 34 masum ve sivil insanı katlettiler. AKP’nin eliyle; hala Kürt ve Türk gençleri ölmeye, kan ve gözyaşı akmaya devam ediyor. İçte ve dışta siyasal İslam’ı kullanarak “Teklik” peşinde koşan AKP, Suriye’de hangi oyunları kurguluyor? Ortadoğu ve Afrika’da Yeni Osmanlıcılık hülyası ile ABD taşeronluğu yapan Başbakan bilmelidir ki Suriye’ye demokrasi getirecek olan Suriye halklarıdır. Türkiye’de en ufak bir muhalefete ve hak talebine biber gazı, toplu gözaltı ve tutuklama ile cevap veren AKP hükümetinin niyeti Suriye halklarını kurtarmak değildir. Bugün; Arap halkları, köhnemiş iktidarlara karşı onurluca direniyor. Zulmün efendileri ve ortağı AKP ise bu direnişi “Yeni işbirlikçi iktidarlar yaratmanın” aracı haline getirme çabasında. ABD ve AKP bölgede mezhepleri ve halkları karşı karşıya getirmek istiyor.
Başbakan hemen her gün kürsülerden tehditler savuruyor, savaş tamtamcılığı yapıyor.
Biz Aleviler, ülkemizde, bölgemizde ve dünyada savaş, şiddet, çatışma, kan ve gözyaşı istemiyoruz.

Bu nedenle 3 Haziran günü saat 16.00′da Adana Uğur Mumcu Meydanı’nda İnançlara eşitlik, halklara özgürlük şiarıyla HEP BİRLİKTE SAVAŞA HAYIR diyelim!

3 Haziran günü saat 16.00′da Adana Uğur Mumcu Meydanı

Alevi Bektaşi Federasyonu

 

EN SON EKLENENLER