Üç federasyon ortak açıklama yaptı

Alevi hareketinin farklı kesimlerini temsil eden üç federasyon ilk kez yazılı ve ortak bir açıklama yaptı. 2 Temmuz 1993 Sivas katliamı nedeniyle yapılan açıklamayı bünyesinde Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri ve Alevi Kültür Dernekleri’ni barındıran Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF),  bünyesinde CEM Vakfı ve Eskişehir HBVKV gibi kuruluşları barındıran Alevi Vakıflar Federasyonu (AVF) ve bünyesinde Şahkulu, Karacahmet ve Erikli Baba gibi dergahları bulunduran Alevi Dernekleri Federasyonu (ADF) yaptı.

Bu üç federasyon (ABF, AVF, AKD) yarın (19 Haziran) saat 14’de Cem Vakfı  Yenibosna Cemevi’nde (Zafer Mah. Ahmet Yesevi Cad. No: 290 Yenibosna / İSTANBUL) ortak bir Basın Toplantısı düzenliyorlar.

* * *

Ortak açıklama şöyle:

ABF, AVF, ADF:  “Bu Dava, İnsanlık Davasıdır…”

Ülkemizde yakın dönemde Ortaca‘dan başlayarak, Hekimhan, Kırıkhan, Çorum, Malatya, Sivas, Erzincan, Maraş, Sivas Madımak, Gazi ve Ümraniye katliamları ile  Başbağlar gibi çok sayıda “Kitlesel Katliam” yaşanmıştır. Büyük  çoğunluğu  Alevilere yönelik olan bu katliamlar, toplumumuzun sağduyusu ve  geleneksel barışçı tavrı sayesinde karanlık odakların amaçladığı çatışmalara dönüşmemiştir.

Yaşanan bu katliamlar, ülkemizdeki toplumsal vicdanı tatmin edecek biçimde araştırılmamıştır.  Yargı süreçlerinde gerçek nedenler ve sorumlular ortaya çıkarılamamış, toplumumuz bu kitlesel katliamlar ile henüz gerektiği gibi yüzleşememiştir.

Mevcut durum bu iken 13 Mart 2012 Tarihinde Madımak katliamı ile ilgili davayı gören mahkeme Madımak katilleri için “Zaman aşımı kararı” vermiştir. Başbakan’ın “zaman aşımı kararı” sonrası “Bu karar Türkiye’ye hayırlı uğurlu olsun.” demesi  ise, zaman aşımı kararından daha yaralayıcı olmuştur.

Bu katliamlar,  nedenleri ve sonuçları ile yeterince açıklığa kavuşturulmadıkça, gerçekler ortaya çıkarılmadıkça,  harcanan çabalara rağmen demokrasinin tüm kurum ve kuralları ile işlemesinin önünde  birer  engel olarak kalmaya devam edeceklerdir.

Madımak katliamının 19.yılında canlarımızı anmaya hazırlandığımız bu günlerde kamuoyundan  ve siyasi partilerimizden talebimiz;  ülkemizde büyük acılara neden olan bu kitlesel katliam zincirini tüm boyutları ile inceleyecek  bir  T.B.M.M. ARAŞTIRMA KOMİSYONU’nun  en kısa zamanda oluşturularak faaliyete geçirilmesidir.

Bu insanlık sorununun çözümü için, Türkiye toplumunun duyarlı kesimlerinin, medyamızın ve kamuoyumuzun da gereken katkı ve desteği sağlayacağına inanıyoruz.

Sivas  katliamında  yaşamlarını kaybeden canlarımızı  2 Temmuz 2012 Pazartesi günü yurtiçinde, yurtdışında ve  Sivas Madımak’ta   bir kez daha anacağız.

Ülkemizde farklı etnik ve inançsal kesimlerin toplumsal barış içinde özgürce ve kardeşçe yaşaması amacıyla sorunlarımız ile yüzleşmek, karanlıkları aydınlatmak için çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

16 Haziran 2012

Alevi Bektaşi Federasyonu, Genel Başkan Selahattin Özel    

Alevi Dernekler Federasyonu, Genel  Başkan Hüsniye Tahmaz

Alevi Vakıflar Federasyonu, Genel başkan Doğan Bermek

EN SON EKLENENLER