Aleviler CHP’yi Sosyalist Enternasyonal’e şikayet etti

sosyalistAlmanya’da yaşayan Aleviler’den Sosyalist Enternasyonal’e mektup: CHP ihraç edilsin.

 
  

 

TBMM Genel Kurulu’nda ”ana dilde savunma” görüşmelerinde CHP izmir milletvekili Birgül Ayman Güler’in “Türk ulusuyla Kürt milliyeti eşit olamaz” sözleri Türkiye gündemini karıştırdı.

Time Turk’ün haberine göre; Güler’in kamuoyunda tepkilere neden olan çıkışı sonrası son olarak Almanya’da yaşayan Aleviler’den Sosyalist Enternasyonal’e, CHP’yi şikayet eden bir mektup gönderildi.

İŞTE O MEKTUP

‘Sosyalist Enternasyonal Konseyi Başkanlığına’

 

CHP SOSYALİST ENTERNASYONAL’DEN İHRAÇ EDİLSİN

Bizler, aşağıda adı yazılı sosyalist düşünceli Dersim kurumları olarak Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Sosyalist Enternasyonal üyesi olmasından rahatsızlık duyduğumuzu ve bu partinin saygın kurumunuzdan ihraç edilmesini talep ediyoruz.

1937-38 yılları arasında dönemin iktidar partisi CHP, Dersim’de 70.000 insanımızı katletmiştir. Başbakan Erdoğan, devletin 50.000 kişi katlettiğini açıkladı.

Dersim halkı Kürt ve Alevi inançlıydı. Türk devleti bu farklılığı ortadan kaldırmak; Kürdü Türk, Aleviyi Hanefi yapmak için, Dersim’de isyan varmış yalanıyla ve 40.000 kişilik ordusuyla soykırım yaptı.

Bunun için daha önce özel yasalar çıkarıldı. Sonra Dersim’de insanlık tarihinde Yahudi ve Ermeni soykırımları hariç, eşine ender rastlanan bir soykırım planlanıp uygulandı.

Esir alınan 75 yaşındaki Seyid Riza’nın yaşı bir pazar günü küçültüldü, 17 yaşındaki yaralı oğlunun yaşı büyütülüp arkadaşlarıyla idam edildiler. Türkçe bilmeyen bu insanlar kendilerine isnadedilen suçun ne olduğunu bilmiyorlardı.

Onbinlerce insanımız yaşlı, kadın , çocuk toplu katliam alanlarında kurşuna dizildi. Mağaralara sığınanlar zehirli gazla imha edildi. On binlerce Dersimli Kürt sosyal köklerinden koparılıp Türkleştirilmek için Türkiyenin batı illerine sürüldüler.

Kürtçe yasaklandı. Köy ve doğa isimleri Türkçeleştirildi.

Türk devleti halkımızın soykırımı unutması için korku ve baskı uyguladı.

CHP DERSİM İÇİN ÖZÜR DİLEMEDİ

Biz, Almanya’da yaşayan ve vatandaşı olan Dersimli şahsiyet ve kurumlar, uzun bir süredir Dersim soykırımı çalışmalarını yürütmekteyiz. Bu nedenle Brüksel Avrupa Parlamentosu’nda beş konferans yaptık ve 23 Kasım 2012 de Dersim soykırımını Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesine (ICC) götürdük.

CHP, Dersim soykırımını sorgulamadığı gibi soykırım yapan devletine haklılık veriyor.

CHP, Dersim’de uyguladığı soykırım için özür dilemiyor.

CHP, bir yandan Dersim soykırımını savunurken diğer yandan da sosyaldemokrat olarak uluslararası saygınlığı olan Sosyalist Enternasyonal üyesi olması kurumunuzun saygınlığına uygun düşmez kanaatindeyiz.

Düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik engellemeleri, çok kültürlülüğe karşı tutum ve söylemleri ile milliyetçiliği kışkırtan Cumhuriyet Halk Partisi, sosyal demokrat kimliğini yitirmiş,statükocu, milliyetçi sağ bir partiye dönüşmüştür.

“CHP İzlediği milliyetçi ve saldırgan politikalarla, Türkiye’nindemokratikleşmesi ve sivilleşmesine engel olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin Sosyalist Enternasyonal üyesi olması hatta Genel Başkan Yardımcılığının bu parti tarafından yürütülmesini Sosyalist Enternasyonal’in özgür bir dünya yaratma çabasına aykırılık teşkil ettiğinidüşünüyoruz.” ve derhal üye ülkelerin bu kuruma uygun hareket etmeyen CHPnin Sosyalist Enternasyonalden çıkartılmasını talep etmekteyiz.

Özgür bir dünya ancak yaşanılan haksızlıkları ortadan kaldırmakla olanaklıdır.

Bu nedenle Sosyalist Enternasyonal’in soykırımcı geçmişini temiz gösteren CHP’yi kendi olanakları çerçevesinde araştırıp incelemesini ve soykırımcı dönemi savunan CHP’nin kurumunuzdan atılmasını talep ediyoruz.

CHP İNSANLIK SUÇU İŞLEDİ

Yukarıda çok kısa değinebildiğimiz fakat ekteki dilekçe örneğinde ayrıntısını bulacağınız dökümanlarda; Çok saygın olarak kabul ettiğimiz Sosyalist Enternasyonele üyeliği bulunan Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucuları ve parti yöneticileri 1937 ve 1938 yıllarında B.M.Soykırım Suçunun Cezalandırılması ve Önlenmesi Antlaşması ile B.M.Roma Statüsünün 6 ve 7.maddelerinde açıkça belirtilen soykırım ve insanlığa karşı suçları işlemiştir.

Bu parti yöneticileri halen bu soykırımcı geçmiş politikalarını Meclis çatısı altında açıkca savunmaktadır. Bu savunularını hem başbakan hem iktidar partisi başkanının 23/11/2011 tarihinde açıkca geçmiş işlenen bu katliamdan özür dilemesi sonrasında yapıyor olmaları bugünün soykırım mağdurlarını daha da mağdur etmiş tarifi imkansız acılara ve öfkelere savurmuştu. CHP partisinin en son soykırım inkarı bu partinin başkan yardımcısı Mehmet Akif Hamzaçebi’nin 21 Aralık 2012 tarihinde Türkiye Büyük Milletvekili Meclis kürsüsünden katledilen Dersim halk önderlerini aşığalaması ile devam etmiştir. Milyonlarca Dersimli Kürt, Alevi ve Ermeni halkını derinden sarsan bu açıklamaları üyeniz olan CHP devamettirmekte kararlıdır.

CHP’den milletvekili Birgül Ayman Güler ise; “Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit, eş değerde gördüremezsiniz.” şeklinde ırkçı söylemde bulunmuştur.

İnsancıl hukuktan hiç nasibini almamış bu partinin Türkiye’de farklı kimliklerden insanlar için birer ırkçı kanun maddesi olarak uygulanan Türk Ceza Kanunundaki 301.maddenin kaldırılmaması için de çok yoğun çaba sarfeden bir parti olarak da daha önce topluluğununuz önüne geldiğini biliyoruz.

İnsanlık ailesinin yüzlerce yıldır oluşturmaya çalıştığı insancıl değerler karşısında birer tehlike arz eden Cumhuriyet Halk Partisinin halen saygın topluluğunuzun bir üyesi oluşu milyonlarca biz soykırım mağduru Kürt ve Aleviyi çok derinden üzdüğünü bilmenizi isteriz. Bu nedenle insanlık ailesinin yüzlerce yıldır mücadelesini verdiği sosyalist değerlerden çok uzakta olan nasyonel despotik bu partinin üyeliğinin düşürülmesi dünya insnalık ailesinin aynı zamandatopluluğunuza yüklediği bir sorumluluk olduğunu düşünerek bu talebimizin dikkate alınmasını dileriz.

Çok derin saygılarımızla.

EN SON EKLENENLER