Derviş ,ozan, Perişan Ali,hakka yürüdü, sır oldu

fedaPerişan Ali’nin Hakka yolculuğu devam ediyor.Devri alemin sırladığı yeni bir mekana yol alırken, insan donunda geçirdiği bu kısa zaman içinde, varlığın birliğine inanmış bir yol eri olarak dile geldi,nefes oldu,söz oldu,her derviş gibi turab oldu,nefsin yenip öz oldu.Bir Dost ile, bir Post’a yar oldu.Kızılbaş alevi inancının değerlerini pazarlayanların çoğaldığı bir dönemde ürettikleriyle bir çok sözde ozana sermaya oldu.Ama gerçeğin demine hü diyenlere ilham veren ,yol gösteren göz oldu.

Ozanın harman olduğu Binboğaların kadimden gelen kültürünün nefesi olarak ,”işte geldik gidiyoruz, kalanlara selam olsun” ,diyenlere el sallayıp yoldaş ve haldaş oldu.

Onun değerini , görünür alemdeyken farkedemeyen alevi toplumu, onu Sırr-ı Hakikata yürüdükten somra daha iyi anlayacaktır. O da tüm yol erenleri gibi kendi ektikleri ile yaşayacaktır.

PERİŞAN HALLERİM

perişan hallarım aşkın elinden
gel buna bir çare bulmadan gitme
çaresiz dertlerin dermanı sende
derdime dermanı vermeden gitme

çaresiz dertlerim derman bulmuyor
neden gönül neden sensiz olmuyor
azdı yaralarım iyi olmuyor
ne olur yaramı sarmadan gitme

canım bağlı yar zülfünün telinden
mecnun gibi geçtim aşkın çölünden
bir garibim kaldım gurbet elinden
şu garip halımı görmeden gitme

Toprağı bol,Devri daim ,sedası kadim olsun.
DEMOKRATİK ALEVİ FEDERASYONU BAŞKANI

Ali Köylüce

EN SON EKLENENLER