Alevi Örgütleri ve Meclis Birlikte Çalışacaklar

Alevi yurttaşların insan hakları, ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik için hareketlenmesi” için yeni bir proje hayata geçiyor. Projenin diğerlerinden farkı ise bu projede Meclis, Alevi örgütleri ve akademiyle birlikte çalışacak. Proje direktörü Cahit Korkmaz, “Meclisteki 4 partiyle temas kurduk hepsinden de olumlu cevap aldık” dedi.

YENİ BİR ANLAYIŞ
Temel hak ve özgürlüklere dayanan yeni bir anlayışın başlatılması ve sürdürülmesi amacıyla çok boyutlu bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Korkmaz, “Alevi örgütleri ve diğer din-inaç gruplarıyla çalışmalarımız var. Akademisyenler ve bilim çevreleriyle yürüteceğimiz çalışmalar var. Çalışmaların bir boyutu da siyasilerle yürütülecek. Bu, bizim için çok önem taşıyan bir proje. Yeni bir anlayışın oturmasının en önemli ayaklarından biri de parlemento. İlk temasımızı gerçekleştirdik ve 4 parti de olumlu yaklaştı” diye konuştu.

“BU PROJEYİ ÇOK ÖNEMSİYORUM”
CHP Bursa Milletvekili ve TBMM AB Uyum Komisyonu Üyesi Aykan Erdemir projeyi çok önemsediğini söyledi. Erdemir, “Yönetişim anlayışıyla, partiler üstü bir anlayışla meclisin sivil toplum ve akademiyle diyaloğunun gelişmesi için önemli bir adım olarak görüyorum. Milletvekilleri proje konsorsiyumunun ortağı değil. Proje yönetiminin yasama organı ile ilişki kurması için yardım edecek Proje yürütücüsü takvimi, hedefleri hangi paylaşımlarda bulunmak istiyorlar bunları vekillere aktaracak. Vekiller katılıp katılmayacaklarına kendileri karar verecek, ama çok olumlu bir tavır sergilediler” dedi.

PROJENİN AMACI
Projenin genel amacı, “Türkiye’de din ve inanç özgürlüğü alanında, inanmama hakkı dahil olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin herkes tarafından etkili bir şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile uyumlu bir hukuki çerçevenin oluşturulmasına katkıda bulunmak” olarak tarif ediliyor. Projenin hedef grupları ise, Alevi Bektaşi Örgütleri, Gayri Müslimler dahil örgütlü din ve inanç grupları, başta din ve inanç alanında olmak üzere insan hakları ve ayrımcılıkla mücadele alanında faaliyet gösteren STÖ’ler, Hükümet, Siyasi Partiler, ilgili ve yetkili devlet kurum ve kuruluşları,Akademi ve Üniversitelerin İnsan Hakları Merkezleri ve ilgili diğer birimler, Medya, Uluslararası Kamuoyu ve Kuruluşlar (AB, BM, AGİT, vs.).

ÇALIŞMAYA SICAK BAKAN VEKİLLER
Meclis’te yapılan görüşmeler sonrası proje yönetiminin Meclisle ilişkilerinde rol almaya olumlu yaklaşan vekiller ise AKP ’den Mehmet Tekelioğlu, Haluk Özdalga, Nursuna Memecan; CHP’den Ayşe Eser Danışoğlu, Aykan Erdemir, Hüseyin Aygün; MHP ’den Zuhal Tapçu, Kenan Tanrıkulu ile BDP’den Nazmi Gür, Erol Dora

EN SON EKLENENLER