Dersim’i Yeniden İnşa Derneği kongreye gitti

dersim2004  Yılında  Almanya’da  bir  grup  Dersimli  aydın,  yurtsever  ve  işveren tarafından  kurulan  Dersim’i  Yeniden  İnşa  Derneği  Olağan  kongresini  delege  ve  üyelerin  katılımıyla  yaptı.

Almanya’nın  Frankfurt  kentindeki  Mezopotamya  Kültür  Merkezi’nde  gerçekleşen  ve  Seyid  Rıza  ile  dava  arkadaşlarının  idam  edilişlerinin  76.  yılına  denk  gelen  Kongre’de Seyid  Rıza  ve  arkadaşlarının  şahsında  hak  mücadelesi  verenler  anıldı.

Kongrede  Halkların  Demokratik  Partisi  (HDP)  kongresi de  selamlandı.

Kongrede  Yönetim  Kurulu  adına  konuşan  yazar  Haydar  Işık,  derneğin  geçen  dönemde  yaptığı  çalışmaları  değerlendirdi.

AB  Parlamentosu  başta  olmak  üzere  düzenledikleri  birçok  konferansta,  belgeleriyle,  canlı  tanıklarıyla  Dersim’de  yaşananların  bir  soykırım  olduğunu  anlattıklarını  belirten  Işık,  soykırımın  başladığı  4  Mayıs  Günü’nün  “4  Mayıs  Dersim  Tertelesi”  olarak  kamuoyuna  deklare  ettiklerini  vurguladı.

Işık’ın  konuşması  ardından  çalışma  raporları  okundu.  Ardından  yürütülen  tartışmalarda  şu  hususlar  öne  çıktı:

-2014  Mart  yerel  seçimleri  vesilesi  ile  seçimlere  yönelik  çalışmaların  öne  alınması  ve  belirlenecek  adayın  desteklenmesi  çalışmalarına  ağırlık  verilmesinin  kararlaştırıldığı  kongrede,  gerek  mevcut  AKP  iktidarının  ve  gerekse  Dersim  Soykırımı  sanığı  CHP’nin  Dersimlilere  verebileceği  kan  ve  gözyaşından  başka  hiç  bir  şeyin  olmadığı  vurgulandı.

-Dersim  coğrafyası  üzerinde  yapılması  düşünülen  ve  kutsal  toprakların  yok  olmasına  yol  açacak  20  civarında  baraja  karşı  etkin  ve  uluslararası  çalışmalar  ve  bu  çalışmalara  destek  verilmesi  kararlaştırıldı.

-Dersim’de  tapu-kadastro  çalışmalarının  Köy  ve  Kom’lara  kadar  girerek,  tapusu  olmayan  arazilerin  devlete  ‘hazine’  olarak  aktarıldığı,  bununla  birlikte  Dersimliler  arasında  bir  mal-mülk  tartışmasının  bilinçli  olarak  başlatılmak  istendiğine  dikkat  çekildi.  “Dersim  toprakları  Dersimlilerindir,  devletin  değil”  şiarı  ile  hareket  edilmesi  gerektiği  altı  çizildi.

-Diasporada  yaşayan  Dersimlilerin  sosyal-kültürel  ihtiyaçları  ve  Dersim  ile  bağlarının  daha  sağlıklı  ve  sıkı  bir  hale  getirilmesini  sağlamak;  Türkiye  ve  Avrupa’da  bir  Dersim  gazetesinin  düzenli  ve  periyodik  olarak  yayınına  devam  etmesi  ve  Diasporada  yaşayan  Dersim,  Koçgiri,  Varto  vb  kitlelerine  mutlaka  ulaştırılması

-Dersim’de  ve  diasporada  anadil  konusundaki  çalışmaların  desteklenmesi.

-AP’de  Dersim  Soykırımı  ve  Alevi  Katliamları  Konferanslarının  yapılması,  bunun  dışında  ise  Dersim  Soykırımı’nı  anlatan  bir  ‘Trübünal’ın  gerçekleştirilmesi.

Dersim  Soykırımını  anlatacak  bir  Soykırım  müzesi  anıtı  çalışmalarının  da  hedeflendiği  kongrede  yeni  yönetim  kurulu  seçimine  gidildi.

Buna  göre  yeni  yönetim  kuruluna,  Can  Kasapoğlu,  Ayfer  Ber,  Ali  Çatakçın,  Mehmet  Taşkale,  Mustafa  Şen,  Haydar  Işık  ve  Şenol  Şimşek  seçildi.

EN SON EKLENENLER