AKP aslında cumhuriyet politikasının bir sonucu ve mirasıdır

kadikoy_aleviHasan AYDIN

Alevi cemevleri ve dernekleri tarafından düzenlenen zorunlu din dersleri ve asimilasyona karşı eşit yurttaşlık hakki için Kadıköy de yapılan yürüyüş bir kaç yeni farklı cümleler plaketlerinde yer alsa da. Bana çok ciddi bir hak talebi ve mücadelesi gibi gelmediğini üzülerek belirtmeliyim. Oradaki resim ve sloganlar Alevi siyasi yapılanmasındaki çarpıklığı çıplak bir biçimde gözler önüne sermektedir..

Alevi siyasi yapılanmaların tarihine bakıldığında hep ayni çelişkiyi görmek mümkündür. Orta da bir mantık arizası vardır, başta bu giderilmelidir. Tarih doğru okunmalıdır. Yapılan haksızlıklar, adaletsizlikler, dışarlanma ve yok saymanın nedenleri iyi bilince çıkarılmalıdır. Türkçülük yapılarak, katliamcı ve faşizan cumhuriyete sahip çıkılarak hak aranmaz. Tarih boyunca yapılan haksızlıkların faturası sadece AKP’ye kesilmez.. AKP aslında cumhuriyet politikasının bir sonucu ve mirasıdır.

Asimilasyona karşı çıkacaksan tüm sistem partilerine ve sisteme karşı durmayı bileceksiniz. Yok, eski demagojik tümcelerle “devlet değil de, hükümetlerin yanlış uygulamalarına bağlarsan, çok haklı olarak sorabiliriz. Sen Alevilerin hakli tepki ve enerjilerini yanlış yerlerde harcadığın için haksızlıklar diz boyu büyüdüler. Peki, sormak gerekir cumhuriyet seni yok saymadı mı? Tekke ve zaviyeler yasasıyla Alevilik yasaklanmadı mı?. Ardından cumhuriyetin temel kuramını oluşturan tek dil, tek din, tek millet değil miydi? İleri cumhuriyet dediğiniz bumudur?

CHP’yi desteklemek asimilasyona, milliyetçiliğe, katliama destek vermek değil mi? Ya da siz asimilasyon derken sadece AKP’yi mi kast ediyorsunuz? AKP evet Alevileri yakar, katleder, camiye zorlayıp “cennet” vaat edebilir. Zaten Başbakan Erdoğan bunu açık söyledi. Eğer Alevilik Ali’yi sevmekse, ben dört, dörtlük Aleviyim. Ali Müslüman’dır ve sizde Müslüman’sanız, buyurun camiye, kaldı ki onun dışında cami de Alevilere yer olmadığını, her İslamiyet’i biraz bilenlerin ortak vardığı bir gerçekliktir.

İzettin Doğan’nın durumu ve uğrası bile bunu kanıtlatmaya yeterdir. Diyanette temsil hakki bile kabul görülmemektedir. Siz İslamiyet’i ne sanırsınız? Binlerce yıldır kendi içinde iktidar mücadelesi için birçok katliam ve savaşı yürüten İslam’ın Alevileri kabul edeceğini mi sanırsınız? Siyasi partilerden kontenjan pazarlığı için güç gösterisi yapacağınıza, neden cumhuriyetin tüm kurumlarıyla ciddi bir hesaplaşmayı göze alamıyorsunuz? Sayın Kemal Bülbül, Turgut vb leri yıllardır ayni klişe kavramlarla aslında Alevilerin sırtında kamburdurlar. Aleviler bu kamburlarından kurtulursa belki de doğru bir siyasi gerçekliğe ulaşırlar. Bunlar aslında yıllardır kendi siyasi yapılarında zaten bir biçimiyle asimilasyona hizmet etmişlerdir.

EN SON EKLENENLER