Aşık Özlemi hakka yürüdü!

asik_ozlemi1951 yılında Gümüşhacıköy’ün, İmizler Köyünde dünyaya gelen âşık (MUAMMER BADEM), Özlemî mahlasını kullanmaktaydı.

Ozanlık geleneğine ilgi duymasının dedesinden kaynaklandığını, ailede geleneğe duyulan ilgi dolayısıyla çok küçük yaşlarda bağlamayla tanıştığını belirten âşık, sanatının gelişmesinde Âşık Mahsunî Şerif ve Âşık Veysel’in büyük etkilerinin olduğunu işaretlemekteydi.

Özellikle, koşma, koçaklama ve türkü türünde şiirler söyleyen Özlemî, geçimini bir kamu kuruluşunda işçi olarak çalışarak kazanmaktaydı.

Çok sayıda radyo ve televizyon programına katılarak eserlerini kamuoyuyla paylaşan ozanın, derleme çalışmaları da bulunmaktadır.

Şimdiye değin onsekiz derleme, sekiz de özgün eseri, halk müziği okuyan sanatçılar tarafından seslendirilmiş bulunmaktadır. Çağdaşları arasında Gönüllü Coşkun ve Emrah Mahsuni adlarını anan Özlemi, ayrıca Çorum’da yaşayan ozanlardan Haydar Öztürk ve Borani’nin kendisine büyük katkıları olduğunu ve şiirlerini ekseriyetle doğaçlama söylediğini belirtmekteydi.

Ürünleri değişik dergi, gazete ve antolojilerde yer alan ozan, bugüne kadar hiç bir yarışmaya katılmadığının da altını çizmekteydi.

Toprağı bol, devri daim olsun….

ALİ BABA

Harabat ehline vahdet şarabı
Doldurda ver içelim Ali Baba
İnkar ne bilir gönülde turabı
Doldurda ver içelim Ali Baba

Biz içer kanarız engür suyundan
İkrarımız vardır Ali soyundan
Sakisi Ali’dir Kevser suyundan
Doldurda ver içelim Ali Baba

Bizim Şahı Merdan Ali’miz vardır
Hünkar Hacı Bektaş Velimiz vardır
Balım Sultandan da dolumuz vardır
Doldurda ver içelim Ali Baba

Özlemî’yim ikrarımız var Ulu’ya
Özümüz bağlıdır imam Ali’ye
Zehir içsekde sayarız doluya
Doldurda ver içelim Ali Baba.

Deşifre: Gülnaz ÇOLAK
Redaksiyon: MetinTURAN

EN SON EKLENENLER