Erdoğan’ın Alevilere Bakışı, Ebusuud fetvalarına dayanıyor

FEDABaşbakan R. Tayip Erdoğan’ın Alevilere Bakışı, Ebusuud fetvalarına dayanıyor.

Alman Cumhurbaşkanının Türkiye ziyaretinde ,AKP hükümetinin ve başbakan R.T.Erdoğanın anti demokratik uygulamalarına yönelik eleştirel açıklamaları, T.C başbakanı Erdoğanı kızdırdı.Kızdırmakla kalmadı.En son Ermeniler ile ilgili yaptığı iyi niyet açıklamasının nasıl bir iki yüzlülük olduğunu da deşifre etti.Tarihi ile yüzleşmeden bahseden başbakan Erdoğan,bir anda ,Almanya Cumhurbaşkanı Gauck’u içişlerine karışmakla ve Almanyada Ateist Alevileri desteklemekle suçladı. Kendince alevilerin neye ,nasıl inanacaklarını da belirledi.Alevilerin T.C de elde edemediği hakların dünyanın hiçbir yeride de olmaması gerektiği anlayışı T.C nin tekçi ,ırkcı,fundemental islamcı ve ittiatcı kemalist uluscu palitikasına dayanmaktadır.Bu polit zihniyetin dayandığı anayasal sistem devam ettiği sürece de bu ırkcı,katliyamcı,soykırcı,inkarcı tarihle yüzleşmeye cesaret edemeyeceklerdir.

AKP iktidarının dine bakışı ve R.T.Erdoğanın islam ve alevilere bakışı çok hayranlık duyduğu Osmanlının Ebu Suudlarına dayanıyor.Onlara göre kendilerine biat etmeyenlerin katli vaciptir.Ermeniler asuriler,keldaniler,Ezidiler,Kızılbaşlar,bektaşiler her zaman potansiyel düşman görülmüşlerdir.

Başbakan ne yazık ki hala oralarda dolaşıyor. Onların Türkiyede yok saydığını tüm dünyanın da yok saymasını istiyor. Tersi bir gelişme ve hak ise onları çok kızdırıyor.Başbakan alevilerin avrupada açtığı CEM evleri ve alevi dergahları-derneklerini, kendilerinin aleviliği asimile etme projesi önünde engel olarak görüyor.Alman Cumhurbaşkanına kızgınlığı almanların yardımlarından değil, aleviliği neden yasaklamadığınadır.Neden Alevi inancını ,bir inaç olarak resmen tanımasınadır.Tıpkı ‘’uzayda bir Kürdistan kurulsa ,onada karşı çıkarız’’ diyen politikası gibi.Ama artık bu dünyanın iç işleri yoktur.Gizlenebilecek bir uygulama ve politikasda yoktur.İnsan hakları,din ve vicdan özgürlüğü,kültürel kimlik hakları ve hukukun üstünlüğü gibi uluslararası ,evrensel değerler,Erdoğanın ve T.C nin her alanda karşısına çıkacak ve canlarını sıkmaya devam edecektir.Tek çare demokratikleşerek , değişecekler ve tüm inançlara ve kültürlere saygı duyacak , haklarını kabul edecekler,

Erdoğanın aleviler ile ilgili Ateist,alisiz alevilik, islamcı ,müslüman aleviler gibi alevileri bölmeye,yönelik bu mesnetsiz tanımlamalarını kınıyoruz.Bu alevilere yönelik bir AKP planı ve politikasıdır.Alevilerin tümünün inancı da ,ibadeti de, deyişleride, CEM,i de ,piri,Mürşidi de,birdir. Alevi İnanç toplumu ,Türkü,Kürdü,Arabı ve Avrupalısı ile aynı kutsallara inanır.aynı hakikata gönül bağlarlar.Yol,ları davaları bir;sürekleri binbirdir. Hepsi 4 kapıyı hak bilir,40 makamdan kamil insana varmak için, yek can olup ,erdoğanın mezhep oyununa gelmeyecek kadar yoluna,inancına bağlıdır.T.C bir devlet politikası olarak her kesimden bazı kişileri satın alarak ihanet ettirebilirler,Bunlar kal-u beladan beri vardır,Kerbelada   İmam Hüseyin’e de ihanet etmişlerdir.Biz bu tiplere’’ ASLINI İNKAR EDEN HARAMZADE ‘’diyoruz.

Biz Demokratik Alevi Federasyonu olarak ,ERDOĞAN’ın ayrımcı,ötekileştirici ve alevi düşmanlığı üzerinden islamcı kesimlerin oylarını alma politikasını nefretle kınıyoruz.

Bu devlet politikasına karşı daha güçlü örgütlenerek,cevap vereceğimizi ve Aleviler olarak, tüm demokrasi güçleri ile birlikte Kürt halkının özgürlük mücadelesi ve Türkiyenin demokrasi mücadelesinde ortak bir platformda buluşarak mücadeye devam ederek cevap verceğiz

DEMOKRATİK ALEVİ FEDERASYONU

Eş Başkanı Ali Köylüce

30.04.2014

 

EN SON EKLENENLER