ABF: Yezit zihniyetinin bizim için neleri düşündüğünü bilmek için kahin olmak gerekmiyor

(Muharrem Orucu ile ilgili ABF açıklaması)

Yüzyıllardır biz Alevilere yapılan saldırılar, uğradığımız katliamlar, maruz kaldığımız horlanma ve inkar edilmemizin ana sebebi, düşüncemiz ve inancımızdır. İnancımızı besleyen, onun sürekli tarihi devinim içerisinde, kendisini dönüştürerek günümüze gelmesini sağlayan en temel olgumuz olan; dürüstlük, eşitlik adalet ve alevi toplumunun inancına olan bağlılığımızdır.

Alevi toplumu olarak, tarih sahnesine çıktığımız günden yaşadığımız mevcut sürece kadar, bize yasatılan katliamlar ve yok sayılmamızın nedenleri; yasamda ve inancımızda farklı oluşumuz ve yaşadığımız çağa ayak uydurmamız, Alevi toplumu olarak yaşadığımız dünyada çağa ayak uydurmamızdan kaynaklanmaktadır.

Modern örgütlenme biçimlerine dönüşmemizle birlikte, gerek kurumsal ve gerekse de inançsal manada pek çok sorunla karşı karşıya kaldık. Tarihten bize miras olarak kalan acı tecrübelerimizden, yeterince dersler çıkarmamamızdan dolayı, yetersizlikler ve açmazlarımızın olduğunu görmemizin vaktinin geldiğini görmek hepimize düsen görevdir.

Bundan dolayı ne yazık ki; güçlü bir örgütlenmeye sahip olamayan Alevi toplumu, tarihsel süreç içerisinde yok olmaktan kurtulsa da, kendisini yeterince savunamamış, koruyamamıştır.

Bu toplumsal ihtiyaçları göz önünde bulundurduğumuz da, geleceğe dair sorumluluklarımızın ne kadar çok olacağı bilinci ile, içinde bulunduğumuz, YASSI MATEM AYI nın toplumsal ve örgütsel birliğimizi pekiştirmemize, güçlendirmemize ve haklarımızın alınmasına vesile olacağına inanıyoruz. Bütün canlarımızın da bu sorumluluk bilinci ile, tarihine , inancına uygun bir mücadele yürütmek adına, Cemevlerimizde, Derneklerimizde ve Dergâhlarımızda, geleceğimiz için çalışmalara dört elle sarılacağına inanıyoruz.

Bu çalışmaya ve hizmete, bizlerin ve özellikle de çocuklarımızın yani geleceğimizin ihtiyacı var. Son bir kaç yıldır coğrafyamızda yaşanan vahşeti göz önünde bulundurduğumuzda, Muaviye ve Yezit zihniyetinin geleceğe dair neleri planladığını ve bu katliamcı zalim yezit zihniyetinin bizler adına neleri düşündüğünü bilmek için kahin olmamız gerekmiyor. Bizlere dayatılan katliamlara ve yok sayılmalara karşı, inancını bilen ve güçlü bir kurumlaşma yaratmış, toplumsal birliğini güçlendirmiş bir örgütlenme yaratmak zorundayız.

YASSI MATEM AYIMIZIN bu temenni ve dileklerimizin hayata geçmesine vesile olacağı inancı ile, oruçlarımızın HAK katında kabul edilmesi ve İMAM HÜSEYİN DEFTERİNE kayıt olmasını niyaz ederiz. Hizmetleriniz kabul ola, Hz. Hızır yardımcımız ola.

ALEVİ BEKTASİ FEDERASYONU (ABF)

EN SON EKLENENLER