Kızılbaşlık, Alevilik, Bektaşilik

Kızılbaş Alevi tarihine ilişkin her geçen gün yeni kaynaklar çıkıyor. Yalçın Çakmak ile İmran Gürtaş’ın derlediği “Kızılbaşlık, Alevilik, Bektaşilik” kitabı Aleviliği tarih, kimlik, inanç ve ritüelleriyle ele alan araştırmacıların yazılarına yer veriyor. Kitap, homojen olduğu zannedilen Alevi inanç geleneğine ilişkin yeni bulguları da okuyuculara sunuyor. Kitap, Alevi-Kızılbaş-Bektaşi tanımları ve aralarındaki ayrımlar dahil olmak üzere, terminolojiden başlayan anlaşmazlıklar veya belirsizlikleri ortaya koyuyor.

İslam içi tartışmaları

Alevilik sadece güncel politik değil, teolojik ve tarihsel bağlamda da üzerine hala çok tartışılan bir olgu. İslam içi mi, kendine mahsus bir inanç mı olduğu bahsinde hararetlenen yorum farkları, Doğulu-Batılı, Türk-Kürt gibi ayrımlarla çeşitleniyor. Suavi Aydın’ın sunuşta bir etno-dinsel kimlik olarak tanımladığı Aleviliği üç düzlemde ele alıyor: Tarih, Kimlik, İnanç ve Ritüel. En geniş bölümü oluşturan tarih bölümü, özellikle Aleviliğin tanımının gelişimi yanında, iç ayrımlarına ışık tutuyor. Kimlik bölümündeki yazılar, Alevilerin ve Alevi hareketinin güncel gündem konularına odaklanıyor. İnanç ve Ritüel bölümü ise, canlı bir gelenek tablosu sunuyor. Derleme, Türkiye’den ve yurt dışından bilinen araştırmacıların yanı sıra, yeni kuşak araştırmacıların özgün çalışmalarını bir araya getiriyor.

Katkıda bulunanlar

Tanıl Bora’nın editörlüğünü yaptığı ‘Kızılbaşlık, Alevilik, Bektaşilik (Tarih-Kimlik-İnanç-Ritüel)’ kitabı İletişim Yayınları tarafından yayımlandı. Kitaba makaleleriyle katkı sunan yazarlar ise şunlar: Alişan Akpınar, Gürdal Aksoy, Murat Alandağlı, Suavi Aydın, İbrahim Bahadır, Mehmet Bayrak, Yalçın Çakmak, Yavuz Çobanoğlu, Ercan Geçgin, Erdal Gezik, İmran Gürtaş, Ayfer Karakaya,  Ahmet Karamustafa, Hans Lukas Kieser, İlker Kiremit, Robert Langer, Fahri Maden,  Ahmet Yaşar Ocak, Dilek Kızıldağ Soileau, Martin Sökefeld, Gülay Tulasoğlu, Erdoğan Yalgın, Ali Yaman, Rıza Yıldırım, ve Besim Can Zırh.

EN SON EKLENENLER