Cemevleri ve ‘irfan evlerini’ yan yana anmak, Alevileri kızdırdı

“Geleneksel irfan merkezleri ve cemevlerine hukuki statü tanıyacak mekanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde mevzuat düzenlemesi” amacıyla Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD), Alevi Kültür Derneği (AKD), Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBV) ve Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) ile Hükümet arasında bugün ilk toplantı yapıldı. Alevi temsilcileri, cemevleri ile irfan evlerinin aynı kapsamda ele alınmasına itiraz etti. Toplantıya katılan HBV Başkanı Ercan Geçmez, “Hükümet, sorunu cemevlerine ücretsiz doğalgaz, elektrik ve su verilmesi olarak görüyor. Esasen çok ümitli değilim. İrfan evleri ve cemevleri mantığından vazgeçilmediği sürece bu karıştır barıştır politikasıdır. Alevi toplumunun haklarını konuşurken Sünnilerin duyarlılığını ölçüyorlar” dedi.

Adalet Bakanlığı tarafından Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan (PSAKD), Alevi Kültür Dernekleri (AKD) Genel Başkanı Doğan Demir, Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBV) Başkanı Ercan Geçmez ve Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Başkanı Baki Düzgün’e gönderilen gönderilen davetiyede, 64. hükümetin gerek seçim beyannamesi, gerekse programında yer alan taahhütleri arasında kapsamlı bir eylem planı hazırlandığı belirtildi. Eylem planında 6 numaralı maddede, “Geleneksel irfan merkezleri ile cemevlerine hukuki statü tanıyacak ve bu mekanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerekli mevzuat düzenlemesi yapılacaktır” denildiği vurgulanarak, eylemin gerçekleştirilebilmesi için 21 Aralık 2015’ten itibaren üç aylık süre öngörüldüğü kaydedildi. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun direktifi ve Adalet Bakanlığı’nın koordinasyonunda komisyonun kurulduğu anlatılarak, “Sizler tarafından sunulacak öneriler, komisyonun yapacağı teknik çalışma kapsamında büyük önem arz etmektedir” denildi. Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı başkanlığındaki komisyonun bugünden bir takım toplantılar yapmasının planlandığı kaydedildi.

‘ALEVİLERİN HAKLARINI SUNNİLERE BAKARAK ÖLÇÜYOR’
Davet kapsamında dört kuruluşun temsilcileri bugün Ankara Hakimevi’nde bürokratlar ve müsteşarlarla buluştu. Toplantıya Geçmez ve Demir’in yanı sıra diğer iki dernek adına temsilciler katıldı. Geçmez, dört dernek olarak ortak bir rapor sunduklarını belirterek, şu bilgileri verdi: “Toplantıda Başbakanlık ve bakanlık müsteşarları vardı. Biz yöntemin yanlış olduğunu, ‘irfan evleri ve cemevlerini aynı statüye koymanın yanlış olduğunu’ söyledik. Davetiyedeki bu ifadeye itiraz ettik. Kaldı ki sorun sadece cemevleri değil, zorunlu din dersi ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın varlığı ve bir dolu kanun ve yönetmeliktir. Bunları ifade ettik. Madımak’ın müze yapılmasını, Alevi katliamlarıyla ilgili yüzleşme komisyonu kurulmasını istedik. Onlar bu sorunu çözmek istediklerini söylüyor, bunun bir adım olduğunu ifade ediyorlar. Biz bu adımları çok gördük. 2009 yılından bu yana çalıştaylar yapılıyor. Fakat Alevilerin sorunlarını başkalarına benzeterek çözmeye çalışıyorlar. Onlar bize Diyanet’in ne kadar kıymetli olduğunu söylediler ve Ortadoğu’yu örnek verdiler. Biz Ortadoğu’da bu durumun laiklik yokluğundan kaynaklandığını anlattık. Türkiye’nin de laik bir ülke olmadığını savunduk. Dedelere maaş meselesi konuşuldu. Bunu kabul etmeyeceğimizi söyledik, ‘Diğerlerine de verilmesin’ dedi. Anladığımız kadarıyla hükümet, bu sorunu cemevlerine ücretsiz doğalgaz, elektrik ve su verilmesi olarak görüyor. Esasen çok ümitli değilim. İrfan evleri ve cemevleri mantığından vazgeçilmediği sürece bu karıştır barıştır politikasıdır. Kaldı ki irfan evlerinin de ne olduğunu açmadılar. Diğer tarikatları öne çıkarıyorlar. Bir hukuki statüden bahsediyor ancak ne olduğunu söylemiyorlar. Toplumun Alevilerle ilgili değişikliğe hazır olup olmadığını ölçmeye çalışıyorlar. Alevi toplumunun haklarını konuşurken Sunnilerin duyarlılığını ölçüyorlar. Toplantılar devam edecek. Dönem dönem görüşmek istediklerini söylediler.”

Alevi örgütleriyle ilgili toplantılar yarın ve sonraki gün de diğer derneklerin katılımıyla devam edecek.

Radikal

EN SON EKLENENLER