AKD Kongresinde Doğan Demir’in listesi kazandı…

CELAL NECATİ ÜÇYILDIZ

Alevi Kültür Dernekleri 11. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı. Başta Ankara olmak üzere tüm yurtta bombalı saldırılar yapılırken, yoğun güvenlik önlemleri içinde genel kurul yapıldı. Balgat ta bulunan Barolar Birliği salonunda yapılan genel kurulda; 100 ‘e yakın şubeden 650 civarında delegenin katılımı ile yapılan genel kurulda Genel Başkanlığa Doğan Demir yeniden seçildi.

Genel kurula ; Alevi ve Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Baki Düzgün Dede, Pir Sultan Abdal Dernekleri Genel Başkanı : Gani KAPLAN, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, CHP Parti Meclisi üyesi sendikacı Yaşar Seymen konuk olarak katıldılar. Doğan Demir ve Av. Yılmaz Demirdelen ‘in listeleri ile iki liste halinde seçimlere gidildi.

Doğan Demir listesi çoğunluğu alarak, Genel Başkan Doğan Demir ve yönetimine 3 yıl daha görev verildi. Genel kurul sonuç bildirimini sizlerle paylaşmak istiyorum. “Alevi Kültür Dernekleri’nin 11. Olağan Genel Kongresi, 20 Mart 2016 tarihinde; Ankara’da bulunan Türkiye Barolar Birliği Konferans Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Kongremizin gerçek bir ihtiyaca karşılık düştüğünü, bu dönemde hep birlikte görmüş olduk.

Kongremiz; son derece verimli tartışmalara sahne olmuştur. Ancak Alevi toplumunun taleplerinin gerçekleşmesi ve sistematiğinin yürütülmesi konusundaki çalışmalarımız doğrultusu; kadromuz ve gönüllülerimiz ile yeni ve güçlü bir başlangıç yapmaktadır. Sözünü ettiğimiz yeni başlangıcın kaçınılmaz getirisi; ülkemizin içinde bulunduğu darboğaz ve yaşadığımız sorunlara Alevi bakış açısıyla yaklaşma ve çözüm yollarını insanî açıdan tarif etme ihtiyacıyla doğru orantılıdır. Ülkede çözümsüzlük üreten bir ana yapı ile süre-gitmek; sıkıntılarımızın, sorunlarımızın, ötekileştirmeye yönelik toplumsal ve kalıplaşmış argümanların çözümünü yavaşlatmakta; ancak; anayasal doğrultuda ve hal-i hazırda var olan haklı taleplerimizin yerine getirilmesini de ayrıca kaçınılmaz kılmaktadır.

Bu doğrultuda; hükümet ile diyalog ve görüşmelerimiz; çalıştaylarımız ve hazırladığımız “azınlık” raporlarımızla, Türkiye’deki “Alevi sorununun” ; sorun olmaktan çıkarılarak sosyal ve demokratik bir yaşam arzusunda; hep birlikte ve sağlıkla yaşamak zemininde yürütülmesini sağlamaya yönelik olarak ısrarla sürecektir. 11. Kongremiz; yolumuzun tüm sorunlara rağmen; açık olduğunu hepimize gösteriyor.

Alevi Kültür Dernekleri, önümüzdeki dönemde; bir yandan yeni çalışma grupları aracılığıyla hak kazanımı çalışmalarını zenginleştirirken; diğer yandan örgütün Türkiye’deki boyutunu da güçlendirmek üzerine çalışmalarına aralıksız devam edecektir. Alevi Kültür Dernekleri’nin 11. Olağan Kongresi’nde çizdiği yol haritasında; kurumsal düzeyde yürüteceği çalışmalar şu şekilde sıralanmıştır: Alevi Kültür Dernekleri’nin kamu yararına taşınmasını sağlamak için gerekli girişimlerde bulunmak, Derneğimizin kurumsallığı ve toplumsal örgütlülüğünü güçlendirecek bir Tüzük değişikliği hazırlamak için yakın zamanda bir “Tüzük Kurultayı” gerçekleştirmek, Alevilik konusunda akademik düzeyde Çalış Tayları organize etmek, planlamak ve yürütmek, Şubelerimizin bulunduğu bölgelerde; bölge sorumlularının bünyesinde, “bölge yürütme denetimlerini” oluşturmak, Genel merkez bünyesinde, akademik düzeyde “Danışma Kurulu” oluşturmak.

Alevi Kültür Dernekleri’nin 11. Olağan Kongresi’nde çizdiği yol haritasında; Alevi toplumunun talepleri üzerine yürüteceği çalışmalar şu şekilde sıralanmıştır: Zorunlu din derslerinin kaldırılması ve hükümetin bu düzlemdeki eğitim politikasının değiştirilmesine yönelik çalışmalara aralıksız devam etmek, “Sünni İslam” modelini dikte eden Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kaldırılması için çalışmalarına ve mücadelesine aynı doğrultuda devam etmek, Cem evlerimizin ibadethane kabul edilmesi ve yasal ve anayasal statüsünün kazanılması için çalışmalarına devam etmek, Alevi toplumuna ait olan dergâhlarımızın sahiplerine verilmesi için yasal girişimlerde bulunmak, Alevi katliamları ile ilgili “Hakikatler Komisyonu” kurulması ve yüzleşilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak Madımak’ın utanç müzesi olması için yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesini sağlamak, Eşit yurttaşlık talebimizi yükselterek; kamusal alanda alenen yaşadığımız “ayırımcılıkla” mücadele etmeye devam etmek, Alevi Kültür Dernekleri’nin 11. Olağan Kongresi’ne katılım sağlayan tüm üye ve delegelerimize sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz, Hakk Muhammed Ali rehberimiz; dem-i Pîr, Kerem-i Ali cümlemizin yoldaşı ola, Aşk ile, “ Yeni seçilen yönetime başarılar diliyoruz. Musahip Alevi örgütlülüğünün el ele vererek ülke demokrasine büyük katkılar sunacağına inanıyoruz.

EN SON EKLENENLER