Üç fidanın idamına onay veren Alevi vekiller

ALİ KENANOĞLU

6 Mayıs 1972’de Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edildiler. İdamları ve gerekçeleri yıllardır yazılıp çiziliyor. Aleviler de her yıl, içerisinde bir dede çocuğu olan ve arkadaşları arasında “Dede” diye adlandırılan Hüseyin İnan’ın da olduğu üç fidanın idamını lanetleyip, üç fidan için anmalar yapmaktadırlar.

Peki bu üç fidanı idama götüren Meclis oylamasında o dönemde TBMM’de yedi vekili bulunan ve Alevi partisi olarak anılan Birlik Partisi ne oy vermiştir? O dönemde Mecliste Birlik Partisinin yedi vekilinden üçü Hacı Bektaş Veli evlatlarından “Ulusoy” ailesindendir. Birlik Partisinin başında ise daha sonra CHP’de siyaset yapan ve Alevi kamuoyunun da yakından tanıdığı Mustafa Timisi bulunmaktadır.
24 Nisan 1972’de Mecliste yapılan oylama şu şekilde gerçekleşiyor: (Kaynak: Bianet’in ilgili haberi)

Üye sayısı: 450,

Oy verenler: 323,

Kabul edenler: 273,

Reddedenler: 48,

Çekimserler: 2,

Oya katılmayanlar: 118,

Açık üyelikler: 9

Yani üç fidanın oylamasında ‘hayır’ diyenlerin sayısı sadece 48 vekilden oluşmaktadır. Bu dönemde Mecliste CHP’nin 144 vekili bulunmaktadır. Bu 144 vekilden sadece 47’si red oyu verirken geriye kalan 97 vekil, ya evet demiş ya da oylamaya katılmayarak idam kararının çıkmasına destek olmuştur.

O dönemde Mecliste Adalet Partisi (AP), Bağımsız (Bğz.), Birlik Partisi (BP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Güven Partisi (GP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Millet Partisi (MP) Türkiye İşçi Partisi (TİP), Yeni Türkiye Partisi (YTP) bulunmaktadır.

Hayır oyu verenlerin 47’si CHP’den olurken 1 vekil de TİP’li Mehmet Ali Aybar’dır. Diğer TİP’li vekil ise oylamaya katılmayanlar arasındadır. O dönemde Mecliste Alevi olarak bilinen Birlik Partisinden de üç fidanın idamına hayır diyen olmamıştır. Hacı Bektaş evlatlarından Yusuf Ulusoy evet oyu verirken, Mustafa Timisi dahil diğer 6 vekil oylamaya katılmayarak idam kararı çıkmasına destek vermişlerdir. Çünkü oylamaya katılmamak “Ben görmeyeyim ama siz gidin asın” demekten başka bir şey değildir.

Aleviler tarihteki bu yüz karası durumlarını hiç irdelemedikleri gibi bu oylamada hayır demeyen Alevi vekillerin ne dedikleri de bilinmemektedir.

Bu yazıyı yazarken Birlik Partisi ile ilgili kitap yazan yazar Kelime Ata’yı arayıp tekrar teyit ettirdim. Bu yedi vekilden hayatta sadece Mustafa Timisi vardır, ancak Kelime Ata, Mustafa Timisi’nin de bu konuda konuşmayı reddettiğini söyledi.

Bu yedi vekil dışında CHP ve diğer partilerde Alevi olan bir vekil var mıydı bilmiyorum, ama Birlik Partisinin tavrı başlı başına Aleviler açısından utanç vericidir. Üç fidanın idamı ile ilgili olarak ona idam kararı verenleri sistemi eleştirdiğimiz gibi bu idamlara onay veren CHP ve Birlik Partilileri de unutmamalıyız.

09 Mayıs 2014 / Evrensel

EN SON EKLENENLER