Biz Aleviler onun adını ALİ OSMAN BAYDEMİR koyduk…

Diyarbakır’a CEMEVİ YAPTIĞI için Osman BAYDEMİR Hakkında “FEZLEKE” Düzenleyen YANDAŞ YARGI zihniyetini KINIYORUM!

GEZEGENLER GİBİ ÇARK OLDUK ORDA
(25 Aralık 2011 – Diyarbakır Cemevi Açılışını Yaptığımız günün AKŞAMINDA YAZMIŞTIK)
Tarih öncesinden bir kadim şehir
Canlarla buluşup ÇOK OLDUK orda
Sonsuzluğa akar bir ulu nehir
Mansur’un külüydük, YOK OLDUK orda
Ol Xızır İlyas’ın yaşam abını
Sevgiyle doldurduk gönül kabını
Pir’in dolusunu, aşk şarabını
İçtik ellerinden TOK OLDUK orda
Gökten yere indi hasret yağmuru
Gözyaşına benzer, billurdan duru
Çalınca aşk ile Pir’in tamburu
Saygıyla doğrulup DİK OLDUK orda
Anlam verir isen kendi acına
İhtiyacın kalmaz kibir tacına
Yaşam meyvesine, can ağacına
Toprağı kavrayan KÖK OLDUK orda
Meydanı dolduran nice can idi
Seyit Rıza ile Pir Sultan idi
Baba Tahir dersen o üryan idi
Çok idik birleşip YEK OLDUK orda
Amed Meydanı’na bir sofra kurduk
Hü dedik, aşk ile semaha durduk
Gökten damla damla düşen yağmurduk
Aktık bir ummana TEK OLDUK orda
Nasıl oldu? Diye sormayın bana
Pirim Himmet edip geldi meydana
Onun katarında ulu kervana
“Bizi de al” deyip YÜK OLDUK orda
Kimimiz bilgeydik, kimimiz asi
Bir tufan koptu ki bu neyin nesi?!
Elindeki suyu, Salman Farisi
Yüzümüze serpti, PAK OLDUK orda
Kerbela’dan geldi Hüseyn’in başı
Ağlamayı kestik, dindi gözyaşı
Aşk ile çağırdık Hacıbektaş’ı
Birlik meydanında KIRK OLDUK orda
Mazlum’du zindanda ÜÇ ÇERAG yakan
Özgürlük aşkıyla zindanı yıkan
Işık seli olup sonsuza akan
Hakikat nurunu FARK OLDUK orda
Miraca ulaştık, arşta yürüdük
Sevginin yolunda kini sürüdük
Lokman’ın kabına girdik eridik
Evrenin rahmine ZERK OLDUK orda
Benlikten kurtulduk, kuruldu denge
Aşk ile hü dedik, girdik ahenge
Güneşin çarkında olduk yörünge
Gezegenler gibi ÇARK OLDUK orda
Bir bildik halkları yarenlik ettik
Eşitlik özgürlük yolundan gittik
Zalime direndik, Mazluma yettik
Irkçılığa karşı BERK OLDUK orda
Esridik aşk ile varlıktan geçtik
Yunus Emre olup sevgiyi seçtik
Muhammet Ali’nin yolunda hiçtik
Canana canları TERK OLDUK orda
BÜLBÜLİ ŞEYDA’yım ne oldu sana?!
Şehitler cem oldu ulu meydana
Durma orda öyle! Koş, katılsana
Birleşip, Hak ile HAK OLDUK orda…
Kemal BÜLBÜL
(25 Aralık 2011 – Diyarbakır Cemevi Açılışını Yaptık)
(ALİ) Osman BAYDEMİR

Osman BAYDEMİR Hakkında “Diyarbakır’a CEMEVİ YAPTIĞI” için Düzenleyen FEZLEKE YANDAŞ ve IRKÇI zihniyeti kınıyorum…!!!
Diyarbakır’a CEMEVİ Yapan Diyarbakır Büyük Şehir Belediye Başkanı Osman BAYDEMİR Türkiye Halkları, Aleviliğin Kadim Hak ve Hakikat kimliği, Eşitlik, Özgürlük, Adalete için kutsal bir hizmet yürütmüştür. Osman BAYDEMİR’İN amacı Laik Demokratik Cumhuriyeti var etmektir.
Cemevinin Temel Atmasında ve açılışında bulunmuş, bu anlamlı hizmetin HAK ve HAKİKAT AŞKINA Yapıldığını bildiğimiz için, katılımcı ALEVİLER OLARAK Osman BAYDEMİR’in adını ALİ OSMAN BAYDEMİR Koymuştuk.
Cemevleri için Diyanet İşleri Başkanlığından “FETVA” isteyen yargının bu vahim davranışı “LAİKLİĞE AYKIRI” olmuyor da, Osman BAYDEMİR Cemevi tahsisine;
“Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ile yaşanacak bir sorun CEM YAPILARAK ÇÖZÜLECEKTİR.” demesi “LAİKLİĞE AYKIRI OLUYOR.”
Bu “FEZLEKESİYLE” Güdümlü yargı, hükümet, valilik ve tüm devlet zihniyeti, yani kirli ve ırkçı Yezit Düzeni bir kere daha sahte laikliğin ne olduğunu tarif etmekle kalmamış içine düştüğü bataklıkta çırpındığını bir kere daha ispat etmiştir.
Osman BAYDEMİR Bir yerel yönetici, Bir Milletvekili, Bir KÜRT SİYASETÇİ ve Bir SÜNNİ olarak ALEVİ TOPLUMUNUN CAN DOSTUDUR. Biz Aleviler onun adını ALİ OSMAN BAYDEMİR koyduk…

EN SON EKLENENLER