TMMOB: Susturamazlar, davamıza sahip çıkacağız

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Kimya Mühendisleri Odası’na açtığı davaya tepki gösteren TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, yarın görülecek davanın ilk duruşmasında tüm dost kurum ve kuruluşları dayanışmaya davet etti.

Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği (TMMOB), Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’nın Kimya Mühendisleri Odası’na açtığı davaya ilişkin toplantı düzenledi. TMMOB Genel Merkez binasında yapılan toplantıya, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uğurlu, TMMOB’a bağlı meslek odalarından çok sayıda yönetici ve basın emekçileri katıldı.

Toplantıda konuşan Koramaz, davaya ilişkin “Bu davada Kimya Mühendisleri Odası ile bir arada olduğumuzu sizlerle paylaşmak ve davanın seyri konusunda da sizlere bilgi vermek için toplanmış bulunuyoruz” dedi.

‘DARBECİLERİN YASASI İLE DENETLEME YAPMAK İSTİYORLAR’

Bakanlığın 12 Eylül darbe rejiminin TMMOB kanununda yaptığı bir değişikliği dayanak göstererek dava açtığını belirten Koramaz, bu yasayı bu güne kadar hiçbir iktidarın kullanma gereksinimi dahi duymadığını söyledi. Yasanın içeriğine dair bilgi veren Koramaz, “Yasanın içeriği ‘TMMOB üzerinde bayındırlık bakanlığınca bağlı odalar üzerinde bakanlar kurulu kararnamesi ile belirlenen bakanlıkça odaya mali ve idari denetim yapılır’ şeklindedir. Bakanlık bu maddeye istinaden odamızı denetlemek istemiştir” diye konuştu.

‘DENETİMİN AMACI DAHİ BİLDİRİLMEDİ’

TMMOB ve bağlı meslek odalarının Anayasa’nın 135’nci maddesine göre kurulduğunun altını çizen Koramaz, “Anayasa’nın 135. Maddesi’nde oldukça açık bir hüküm bulunmaktadır. Bu hüküm gereği bakanlık tarafından yapılacak denetimin kuralları yasa ile belirlenir. Bu denetleme amaç dışı faaliyet ile ilgilidir. Kimya mühendisleri odamız kendisine denetleme yazısı gönderilince ilgili bakanlığa denetimin ne amaçla yapılacağına yönelik bir çok yazı yazılmış ancak bu yazılara doyurucu bir yanıt alamamıştır” ifadelerinde bulundu.
‘HUKUKSUZ İNCELEME TALEP EDİLDİ’

Gerekli yasal düzenlemeler olmadığı için Kimya Mühendisleri Odası’nın denetleme talebine olumsuz yanıt verdiğini anımsatan Koramaz, şöyle dedi: “Bunun üzerine Kimya Mühendisleri Odamız TMMOB kanunun Ek-3 maddesinin anayasada belirtilen idari ve mali denetime ilişkin kuralları düzenlemediği, bakanların birlik ve odaların organlarının aldığı kararlar ve yürüttüğü işlemler konusunda denetime ilişkin tasarruflarının hiçbir şekilde altının çizilmediği için denetim isteğini geri çevirmiştir.”

‘İSTENEN TÜM BELGELER KAMUYA AÇIK’

Bakanlığın istediği tüm belgelerin Kimya Mühendisleri Odası’nın Web sitesinde olduğunu hatırlatan Koramaz, “Bakanlığın istediği belgeleri kamuoyunun bilgisine internet ortamında sunulmuştur. Bakanlığın bu denetleme girişimi usulsüz olduğu için odamız denetlemeye izin vermemiştir” diye belirtti.

‘SAVCILIK SORUŞTURMAYA GEREK GÖRMEDİ’

Bakanlığın savcılığa suç duyurusu üzerine istenen tüm belgelerin web sitesine aktarıldığını söyleyen Koramaz, “Savcılık tüm belgeler internet ortamında olduğu için herhangi bir kovuşturma yapılmasına gerek olmadığına karar vermiştir. Ancak bakanlık bu kez Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurmuştur” şeklinde konuştu.

‘TMMOB ŞEFFAF BİR ÖRGÜT’

Bu denetlemenin asıl amacını, meslek alanları ile ilgili ülke politikalarını bilimsel olarak eleştiren ve gerektiğinde hukuki mücadele veren TMMOB’un rant çevrelerince hedef gösterilmesinin bir sonucu olarak değerlendiren Koramaz, şöyle devam etti: “Yıllardır TMMOB’a karşı yürütülen politikanın başka bir şekilde yansımasıdır. TMMOB ve bağlı odaları Anayasa’nın 135. Maddesi’ne göre kurulmuş, Yönetim Kurulları, Onur Kurulları tamamen kendi üyeleri tarafından yargı gözetiminde seçilen demokratik kurullardır.”

‘TMMOB’UN ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE AÇILMIŞ BİR DAVA’

Davayı Kimya Mühendisleri Odası’na açılmış bir dava olarak görmediklerini belirten Koramaz, “Bu davayı TMMOB örgütlülüğünün bütününe açılmış bir dava olarak görüyoruz. Bu nedenle yarın ilk duruşması görülecek davaya tüm birlik ve oda yöneticilerimizle birlikte katılacağız. Ayrıca davada taraf olma talebimizi mahkeme heyetine bildireceğiz” dedi.

‘DAYANIŞMAYA DAVET EDİYORUZ’

Koramaz, “Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek davanın ilk duruşması 15 Haziran 2017 Perşembe günü saat 11.30 da Dışkapı’daki Adliye ek binasında görülecektir. Tüm dost örgütlerin temsilcilerini ve siz basın mensuplarını dayanışmaya davet ediyoruz” diye ekledi.

EN SON EKLENENLER