Katliamını Nefretle Kınıyoruz!

gazi-katliami218. Yıldönümünde Gazi-Ümraniye Katliamını Nefretle Kınıyoruz! 

12 Mart 1995 yılında egemen devlet anlayışının tarihsel düşmanlığının tezahürü olan bir katliama tanıklık ettik.

Kürt Alevi devrimci kimliği ile bilinen Gazi Mahallesine devletin kontra güçlerinin başlattığı saldırı ile yaşanan katliamda 22 özge canımız hayatını kaybetti. Koçgiri, Dersim, Maraş, Çorum, Sivas’da olduğu gibi yine cumhuriyetin yok sayılan ve muhaliflerine yani Kürt, Alevi devrimcilere yönelmiştir.

Gazi Mahallesi sıradan bir yer değil, bir kimliğin adıdır. Halkların kardeşliği şiarının hayat bulduğu, yoksul emekçilerin farklı olan kimlikleri ile yaşadığı, egemen resmi ideolojinin tekçi kimliğine muhalefetin adıdır.

Gazi katliamı ile yok edilmek istenen Gazi mahallesinin bu muhalif kimliğidir. Tüm milliyetçi kışkırtmalara rağmen ırkçılık zehrine bulanmadan devrimci dayanışma ve ezilen kimliklerin ortaklaştığı Gazi Mahallesi sistemi rahatsız etmiştir. Katliamla yok edilmek istenen, sindirilmek istenen Gazi Mahallesinde yaşayan halklarımızın bu ilerici kimliği ve yarattığı değerlerdir.

Katliamcılar sanmasın ki göstermelik mahkemelerde katilleri akladılar. Halklarımız, 22 canın karşılığı olarak katilleri 1 yıl ile “cezalandıran” katil zihniyetini iyi tanıyor. Egemenler üstünü örtmeye çalışsa da bu ülkenin ezilenleri, emekçileri, ötekileştirilenleri katilleri iyi tanıyor.

Gazi mahallesindeki katiller askerinden, polisine, bürokratindan siyasetçisine kadar yabancısı olmadığımız zihniyetin temsilcileridir. Dersim’de, Sivas’ta tanıdık olan bu zihniyetle ne kavgamız ne de hesaplaşmamız bitmemiştir. Bu ülkede kimliklerin ve halkların özgürlük demokrasi ve barış mücadelesi sürdükçe de devam edecektir.

Bugün Kürt halkının özgürleşme mücadelesini tasfiye etmek isteyenler, çözüm yerine savaş çığırtkanlığı yapanlar, Alevilerin hak alma mücadelesini karalayanlar, ibadet evlerini kültür merkezi gören, yoksululuğu kader gibi dayatanlar, emekçilerin sendikal mücadelesini ve hak alma mücadelesi yok sayanlar Gazi Mahallesinin katilleridir.

Herkes bilmelidir ki Dersim 38 soykırımında, Madımakta, Maraş’ta katledilerek ile bitirilmeyen halklarımızın özgürlük mücadelesi ve umudu sürüyor ve sürecek. Gazi katliamında yitirdiğimiz tüm özge canlarımız, geleceğimizin karartılmasına izin vermeyen kahramanlarımızdır.

Katliamlarda kaybettiğimiz özge canlarımız ve kahramanlarımız Muaviye soylu zihniyetlere, Hızır paşalara karşı yürüttüğümüz davamızın ışıklarıdır. Onların bedenleriyle aydınlattıkları onurlu yol rehberimiz olacaktır.

18 yıl önce bu katliamı yapan ve yaptıranları şiddetle kınıyor, katilleri adilce yargılanacağı güne kadar özgürlük mücadelemizi sürdüreceğimizi, başta Gazi Mahallesi olmak üzere özgürlük mücadelesinde kaybettiğimiz tüm canlarımıza söz veriyoruz.

Dersim, Koçgiri, Gazi unutulmaz hiçbiri!

Yaşasın özgürlük ve demokrasi mücadelemiz!

ÖZGÜR DEMOKRATİK ALEVİLER DERNEĞİ – ÖDAD

EN SON EKLENENLER