Kobani zulmünü en iyi Aleviler bilir

FATİH TUNÇ

Bir zamanlar inançları nedeni ile bin bir türlü zorbalık ve haklarında çıkan katliam emirleri ile bu ülkede dinsiz olarak ilan ettiğiniz Aleviler, bugün dinci geçinen ve bu katliamlara sessiz kalan bir çok dinciye resmen insaniyet dersi vermekle beraber, vicdani kavramların dine bağlı olmadığının en büyük göstergesini Kobani’de ki katliamlara sessiz kalmayarak ve eylemlerde ki samimi ve ciddi duruşları ile ortaya koymuştur. Yıllardır haklarında bin bir türlü çirkin rivayetler ve buna benzer ahlak dışı olaylarla halka Alevilik inancını yanlış anlatan, Bürokratlar, Siyasetçiler ve İlahiyatçılar, Aleviler bugün insanlık için buradalar peki siz neredesiniz?

Yüzyıllardır Alevileri anlamayan Kürt halkı bugün Alevilerin Kürtlere verdiği destekle, İnancın değil insan olmanın ne kadar mühim bir kavram olduğunu anlamış ve yalnızlığına terk edilen Kürt halkının tek destekçisi olarak samimiyetlerini ölerek ve direnerek ortaya koymuşlardır. Geçmişe nazaran Alevilere farklı gözlerle bakan, ibadetlerini sapkın bir şekilde anlatan kesimler, Aleviler Kobani’de, Dersim’de, Gımgım’da, Muş’da, Erzurum’da, Ağrı’da ve Kobani eylemlerinin olduğu her yerde İnsanlık adına direnirken siz neredesiniz?
Türkiye’de yapılan eylemlerde, devlet tam anlamı gönderdiği tomalar, akrepler, panzerler ve diğer zırhlı araçları bugün Kobani’ye göndermiş olsaydı belki Kobani kurtulmuş olur ve Barış sürecindeki samimiyet artar kardeşlik tam anlamı ile sağlanırdı. Ama netice olarak Türkiye Kobani’ye destek olmak yerine Anadolu toprakları üzerinde Kobani’yi aratmayacak katliamlar ve zulümlerin oluşmasına zemin hazırlayarak oluşmaya çalışan kardeşlik tohumlarının üzerine tekrardan zehirli gazlar ve silahlarla saldırarak yeşermemiş barış sürecini kana bulamış ve samimiyetini yitirmiştir. Bugün bu katliamları en iyi Aleviler bilir, çünkü bir zamanlar ateşin içinde diri diri yakılırken, başları gövdelerinden ayrılan “Ali Şer” hikayeleri ile büyüdüler.
Alevilerin geçmişinde çocuklarına anlatabilecek güzel bir hikaye yoktur, çünkü o dönemlerde yaratmış olduğunuz katliamlar ve zulümler tekrarlanırken, geçmişin acılarını Kürtlerle beraber en iyi Aleviler bilmektedir.
Alevilerin Kobani için verdiği destek ve duruş tam anlamıyla ortadadır. Peki dün Aleviler hakkında, yalan yanlış bilgiler vererek ülkede Alevi düşmanlığını artıran dinci diye adlandırılan kişiler insanlık ölüyor, neredesiniz söylesenize? Geçmişte bu tür olayları yaşayan halklardan biri olan Aleviler Anadolu toprakları üzerinde her haksızlığa ve zulme karşı duruyor diye dinsiz sayılıyorsa, kusura bakmayın ama ben de dinsizim. Yıllardır kirlettiğiniz değerler şimdi karşımıza Işid haşhaşilerini çıkarırken, siz neden ortada yoksunuz, yoksa ölmekten mi korkuyorsunuz?! Alevilerin vermiş olduğu mücadele tam anlamıyla Din ve inancın ikinci mertebede olduğu ve en önemlisi İnsan olmanın bu Dünya’da ki en büyük Din olduğunun göstergesi ve kanıtıdır.
Kobani ve Ülkedeki tüm Alevilerin zulüm ve katliamlara verdiği samimi duruş ve cesaretinden dolayı, hepsine saygılarımı sunuyorum.

EN SON EKLENENLER