Elyse Saray’ı ilk kez Fansa’da yaşayan Alevileri kabul etti

Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu cumhurbaşkanlığı düzeyinde kabul gördü. Heyet, Cumhurbaşkanı François Hollande’ın danışmanları Constance Riviere ve Adrien Abecassis tarafından kabul edildi. Elyse Sarayı’nda bir saat süren görüşmeye Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu (FUAF) Genel Başkan’ı Erdal Kılıçkaya ve Diplomasi ve dış ilşkiler sorumlusu Dr. Ali Karababa katıldı.

Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Erdal Kılıçkaya Elysee Saray çıkışında görüşme ile ilgili “Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ‘ın davetlisi olarak geldik. Fransa Alevileri olarak ilk kez cumhurbaşkanlığı düzeyinde Elyse Saray’ında kabul görmüş bulunuyoruz. Bu talebin François Hollande ekibinden, kendisinden gelmiş olması ayrıca sevindirici.

Bu görüşmeyi gerçekleştire bilmek iki buçuk yıllık bir çalışmanın ürünü. Öncesinde iç işleri ve dışişleri bakanlıkları ile yapılan görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı ile Alevi kurumları olarak görüşme talebimizi iletmiştik. Bir çok kez yazışmalarımız ve telefon görüşmelerimiz oldu. Ancak ilk kez Elysee Saray’ında Aleviler kabul görmüş bulunuyor. Fransa Alevi hareketinde ilk kez böyle bir şey oluyor. On beş yıllık Federasyonumuzun onbeş yıldır yürüttüğü çalışmalar sonrasında Aleviler artık cumhurbaşkanlığı düzeyinde kabul görüyorlar.

Önümüzdeki süreçte Fransa Cumhurbaşkanlığı düzeyinde Aleviler bütün toplantılara çalışma gruplarına dahil edilecekler. Sanıyorum Fransa Alevileri için Elisee sarayı düzeyinde ilk adım, ama son adım olmayacak. Bizim açımızdan çok verimli bir görüşme oldu.

Toplantıda Alevilerle Fransa Cumhuriyeti’nin örtüşen değerleri olduğu konusu üzerinde konuştuk. Özellikle laiklik, kadın-erkek eşitliği, demokrasi, cumhuriyet konusunda alevilerle ortak değerleri paylaştıklarını söylediler. Önümüzdeki dönemde bu tür buluşmalarımız sık sık olacak. Bundan sonra gerek bakanlıklar gerek cumhurbaşkanlığı düzeyinde Aleviler çalışma gruplarına katılacaklar. Diğer demokratik kitle örgütleri ve inanç gruplarıyla birlikte Aleviler de aynı masanın etrafında buluşacaklar. Önümüzdeki etapta Cumhurbaşkanıyla Alevi önderleri ve FUAF Genel Başkanının başbaşa görüşmesi hedefi var. Bunun alt yapısını hazırlayacağız. Özellikle Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmesi konusunda Alevi kurumları olarak bu süreci desteklediğimizi belirttik. Hollande’ın bu konuda Türk hükümetine olumlu yaklaşmanını bizi sevindirdiğini söyledik. Zira Aleviler, Türkiye’nin AB’ye girmesinin taraftarı. Çünkü Avrupa değerlerini Aleviler de paylaşıyor. Özellikle laiklik konusu üzerindeki hassasiyetimizi önemle belirttik.

Alevileri, kurumsal olarak Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu’nu çağırdığı, muhatap aldığı Fransa Cumhurbaşkanı Sayın François Hollande’a teşekkür ediyoruz. ” dedi.

EN SON EKLENENLER