Alevi Sekretaryası toplandı

Britanya Alevi Federasyonu’nun 2. Olağan Genel Kurulundan seçilen Genel Başkanı İsrafil Erbil, Yönetim Kurulu üyelerinden Savaş Hurman, Zeynep Demir, Haydar Ulus, Hüseyin Üzüm, Maksut Demir, Kenan Ekiztaş, Türkiye’den Hüseyin Gazi Metin Dede, Araştırmacı-Yazar Turan Eser, Federasyonun İnanç Kurulundan Mehmet Yüksel Dede, BAF Genel Başkanı İsrafil Erbil Başkanlığında heyet olarak 4 Şubat 2016 Perşembe günü İngiltere Parlamentosunda Alevi Sekretaryasının İngiltere İşçi Partisi milletvekillerinden Joan Ryan, Kate Osamor, David Lammy ve BAF ile Sekretarya arasındaki koordinasyonu sağlayan Alevi gençlerinden Ergin Erbil ile toplandı.

Genel olarak Türkiye’de ve Avrupa’da yaşayan Alevilerin durumunun ele alındığı görüşmede, İngiltere İşçi Partisi Milletvekili ve Alevi Sekretaryası Başkanı Joan Ryan kuruluşundan bugüne kadar Alevi Sekretaryasının parlamento içi çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ryan “Farklı partilerin milletvekillerinin birlikte oluşturduğu İngiltere Parlamentosu Alevi Sekretaryasında şu an sekiz milletvekili görev yapıyor. Bunların altısı İşçi Partisi, ikisi ise Muhafazakar Parti milletvekilidir” dedi.

Alevi Sekretaryası adına konuşan Joan Ryan, Maraş valiliğine mektup yazarak, Maraş katliamının 37. yılında mağdurların yaslarını yaşamalarına yönelik yasakların kaldırılmasının talep edildiğini belirtti.

Görüşmelerin devamında Alevi Sekretaryasının önümüzdeki süreçteki çalışmaları için bir eylem planı ve takvimini oluşturulmasının gerekliliği vurgulandı. Alevilik resmen bir inanç olarak kabul edildiğinden dolayı, İngiltere Kiliseler Birliği Başpapaz ile resmi görüşmenin yapılması ve Alevilerin diğer inançlarla eşit haklara kavuştuğu için, bu eşit haklardan faydalanmanın başlatılması için ön açıcı adımların atılması ifade edildi. İngiltere parlamento kabinesindeki gölge bakanlar ilgili bakanlarla görüşmek ve onlara soru önergeleri yazmak için Britanya Alevi Federasyonun kendilerini bilgi ile beslemesi gerektiği ifade edildi.

Joan Ryan konuşmasında “bir kaç yüzyıldır baskılardan dolayı başını aşağı eğmiş Aleviler şimdi başını yukarıya kaldırmalıdır” diyerek, İngiltere Vakıflar kurulu tarafından resmen kendine özgü olarak tanınmış olan Alevilik inancına mensup “Alevi toplumun parlamento içinde ve dışında tanıtmak” gerektiğini belirterek, İngiltere Parlamento Genel Kurulda ve genel olarak parlamento çalışmalarında her ay 90 dakika“Alevi Gündemi” için görüşme zeminlerinin ve gündemlerinin açılacağı ifade edildi.

Türkiye’de Alevilere yönelik hak ihlalleri konusunda parlamenterlerin bilgilendirildiği görüşmede, bu konuda Parlamentoda Alevilerin kendilerini açıkça ifade etmesi ve tanıması için çalışmaların başlatılacağı sözü verildi. Ayrıca İngiltere Parlamento binası giriş salonunda tüm milletvekillerinin görmesine olanak sunacak bir üç günlük “Alevilik Tanıtım Günleri” resepsiyonu kapsamında enformasyon stantlarının açılması önerisi için çalışmaların başlatılması kararı alındı.

EN SON EKLENENLER